Dyplomy ASP 2017 – architektura i przestrzeń

Projekty
autor projektu:  wielu autorów
Zobacz autorów
Zobacz tagi

Szybko zmieniający się świat potrzebuje ciągłej ingerencji twórców. Nowe projekty architektoniczne i przestrzenne pozwalają odnaleźć się w coraz to nowszych sytuacjach i rolach, jako rodzic, senior, mieszkaniec…

Zuzanna Cębrzyna

Temat dyplomu: Projekt koncepcyjny Instytutu Slow Life w budynku ujeżdżalni pałacu Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich.
Data obrony: listopad 2017
Uczelnia: Politechnika Śląska w Gliwicach
Promotor: prof. Jerzy Stiller

Założeniem pracy było stworzenie miejsca, gdzie można wypocząć zarówno w wymiarze fizycznym jak i umysłowym czy duchowym. Obecnie na Śląsku nie ma podobnego obiektu, a zlokalizowanie go w historycznym obiekcie jest spójne z ideą Slow Life – można poczuć duch dawnych, wolniejszych czasów, sprzed ery rewolucji przemysłowej i globalizacji. Koncepcja projektu zakłada połączenie tradycji i nowoczesności, min. poprzez wprowadzenie do oryginalnej, zabytkowej tkanki budynku prostych, nowoczesnych form.

Zuzanna Cębrzyna – absolwentka Architektury Wnętrz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Oprócz projektowania przestrzeni interesuje się także projektowaniem graficznym i rękodziełem.
Sonia Małgorzata Nowicka

Temat dyplomu: Las – drewno. Projekt ośrodka warsztatowego w miejscowości Lubogoszcz w województwie lubuskim
Data obrony: czerwiec 2017
Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor: dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw. UAP

Projekt powstał w celu umożliwienia doskonalenia manualnych zdolności i rozwoju wrażeń zmysłowych studentów, podczas edukacji. Projekt zakłada powstanie ośrodka warsztatowego, w którym studenci uczelni artystycznych mogliby odbywać plenery. Budynek pełni trzy zasadnicze funkcje: ośrodka plenerowego – części hotelowo-gastronomicznej, zakładu stolarskiego – z pracownią projektową oraz składu drewna – jako magazynu surowców. Ośrodek zlokalizowano w województwie lubuskim w miejscowości Lubogoszcz z uwagi na to, iż jest to najbardziej zalesione terytorium Polski. Powierzchnia całego obiektu to 1840 m². Na podłużny i nieregularny kształt wpływ ma ukształtowanie terenu i lokalna roślinność.

Sonia Małgorzata Nowicka – magister sztuki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, na kierunku Architektura Wnętrz. Projekt magisterski nominowany do 37. edycji konkursu im. Marii Dokowicz w kategorii: Najlepszy dyplom projektowy.
Anna Korzeniowska

Temat dyplomu: Człowiek i jego miejsce. Odczuwanie przestrzeni mieszkalnej
Data obrony: maj 2016
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP

Punktem wyjścia do stworzenia projektu jest pytanie o potrzeby emocjonalne, psychiczne i duchowe człowieka, w kontekście zamieszkiwania. Oprócz interpretacji domowego ogniska, istotnym w projekcie motywem jest duch miejsca, który określa relacje wnętrza i zewnętrza, silnie wpływając na odczuwanie przestrzeni. Działania projektowe zmierzają w kierunku formowania miejsca zamieszkania, analizując miejsce zastane – jego położenie, cechy, życie.

Anna Korzeniowska – pochodzi z Kędzierzyna-Koźla. Po sześciu latach studiów w Krakowie, zdecydowała się tu zamieszkać na stałe. Pracuje jako architekt wnętrz, uwielbia słońce i odkrywanie muzyki.
Ewelina Jończyk

Temat dyplomu: Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – Transformacje
Data obrony: wrzesień 2016
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: dr hab. Beata Gibała­-Kapecka, prof. ASP

Transformacja Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu przy ulicy Nawojowskiej jest zaledwie pretekstem. Rewitalizacja istniejących budynków takich jak DPS w Nowym Sączu w celu dostosowania ich do potrzeb osób starszych powinna być zaczątkiem przemian w strukturze miejskiej, ale również w mentalności naszego społeczeństwa. Obecnie funkcja DPS-u ogranicza się do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańca. Osoby starsze, podobnie jak każdy z nas, niezależnie od wieku i pełnionej roli w grupie społecznej chce czuć się potrzebny. W związku z tym postanowiłam w projekcie znacznie powiększyć kubaturę obiektu w celu stworzenia strefy aktywności seniora. ​Dodana struktura architektoniczna to schematyczna forma „domu”, która obejmuje istniejący budynek. Budynek zostaje udostępniony dla osób z zewnątrz, nie będących pensjonariuszami. W kubaturze dodanej znajduje się przestrzeń przeznaczona m.in. na mediatekę. Wymiana międzypokoleniowa, czyli zderzenie różnych pokoleń, ma na celu wymianę doświadczenia i wiedzy.

Ewelina Jończyk – autorka projektu już w czasie studiów intensywnie działa w branży projektowej dzięki licznym praktykom zawodowym, m.in w Bunkrze Sztuki czy też biurze projektowym HAJA Studio. W bardzo łatwy sposób łączy zdobyte doświadczenie zawodowe z mocno rozwiniętym w czasie studiów zmysłem plastycznym.
Karolina Potębska

Temat dyplomu: Mikromieszkania – sieć miejskich jednostek wspólnotowego życia
Data obrony: maj 2017
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: dr hab. Beata Gibała­-Kapecka, prof. ASP

Praca składa się z dwóch części. Teoretyczna stanowi fundament projektowej, wprowadzając w problematykę zamieszkiwania przestrzeni miejskich, przytacza koncepty, idee i teorie myśli urbanistycznej. Praca nie jest próbą odpowiedzi na wszechobecny kryzys mieszkaniowy lecz swoistym inkubatorem nowych metod funkcjonowania w mieście. Inkubatorem tworzenia relacji społecznych,który prowokuje do refleksji nad zaznaczaniem obecności, tymczasowości i granic prywatności. Architektura staje się tu medium rozszerzającym pole zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Do wyboru tematu autorkę skłoniły własne obserwacje oraz tocząca się debata wokół problemu zamieszkiwania i nowo wyodrębnionej grupy użytkowników przestrzeni miejskiej „urban nomads”. Praca projektowa zawiera opracowanie dwóch przykładowych mikromieszkań, znajdujących się w Kopenhadze oraz Krakowie. Analiza lokalnego kontekstu i specyfiki miejsca pozwoliła na wprowadzenie różnych (poniekąd prowokujących) funkcji wspólnotowych zawartych w ramach jednostki mieszkalnej.

Karolina Potębska – Obecnie mieszka w Warszawie. Pasjonatka architektury, sztuki i designu. W swoich działaniach skupia się przede wszystkim na socjologicznych relacjach zachodzących w przestrzeniach miejskich. Zakochana w Kopenhadze.
Anna Langier

Temat dyplomu: Hala Miejska. Adaptacja Hali Targowej oraz rewitalizacja placu handlowego na Grzegórzkach. Wielofunkcyjna przestrzeń publiczna
Data obrony: czerwiec 2017
Uczelnia: Politechnika Krakowska
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

Projekt zakłada przekształcenie krakowskiej Hali Targowej w Halę Miejską – wielofunkcyjną przestrzeń publiczną w budynku, przeznaczoną dla mieszkańców miasta. Poprzez przestrzeń publiczną rozumiemy na ogół place, ulice i innego rodzaju odkryte przestrzenie. Praca dyplomowa to próba odpowiedzi na pytanie, jak taka przestrzeń mogłaby funkcjonować w budynku, jak mogłaby wyglądać i oddziaływać na społeczność miejską. Równie istotnym aspektem jest stosunek do Hali jako do zabytku krakowskiego modernizmu, a także próba opracowania schematu zagospodarowania sąsiadującego z Halą placu targowego, w myśl którego stałby się on nowatorskim przykładem otwartej przestrzeni handlowej XXI wieku.

Anna Langier – absolwentka Wydziału Architektury PK w Krakowie, która architekturą zajmować się nie zamierza. Planuje za to znaleźć odpowiedź na pytanie, jak za pomocą interdyscyplinarnych narzędzi projektowych możemy mieć wpływ na kształtowanie zupełnie nowych schematów funkcjonowania człowieka w przyszłości, w odniesieniu do przestrzeni publicznej, pracy i domu.Agnieszka Młodzianowska-Foryś

Temat dyplomu: Miejska Świetlica dla Dzieci w Gdyni. Projekt koncepcyjny.
Data obrony: lipiec 2017
Uczelnia: Sopocka Szkoła Wyższa
Promotor: prof. dr hab. Remigiusz Grochal

Koncepcyjny projekt Miejskiej Świetlicy dla Dzieci w Gdyni, która wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego rodzica i jego pociechy. Ośrodek ten ma wspierać lokalne społeczeństwo w procesie wychowania dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Główną ideą projektu było stworzenie przestrzeni zaprojektowanej z uwzględnieniem osobowości i potrzeb dziecka. Świetlicę cechuje otwarta przestrzeń, tworząca plac zabaw, która zachęca do odkrywania poszczególnych stref krok po kroku. Miejsce to nie tylko charakteryzuje się estetyką, ale jest przede wszystkim funkcjonalne, uporządkowane, proste i dostępne. Stymuluje aktywność dziecka, wspiera realizację zainteresowań oraz wiarę we własne siły.

Agnieszka Młodzianowska-Foryś – architektka wnętrz, projektantka i mama. Dzieci stały się jej inspiracją, gdyż na co dzień dają jej pole do obserwacji potrzeb i pragnień najmłodszych. Absolwentka Politechniki Gdańskiej (2007), Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, na kierunku Budownictwo, absolwentka Wydziału Architektury, na kierunku Architektura Wnętrz Sopockiej Szkoły Wyższej (2017).
Karolina Prawda

Temat dyplomu: Komponent mieszkalny dla uczniów szkoły w Abetenim w Ghanie
Data obrony: luty 2017
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: dr hab. Rafał Ziembiński

Projekt ma na celu stworzenie miejsca zamieszkania dla uczniów szkoły w Abetenim, którym bezdomność, bieda, sieroctwo, odległość palcówki od domu lub inne powody uniemożliwiały dostęp do edukacji. Jednym z założeń projektu było użycie tanich i ogólnodostępnych materiałów budowlanych, takich jak glina, drewno palmowe i trawa, a także nawiązanie do lokalnych tradycji budowlanych. Swoją formą oraz układem komponent odwołuje się do założeń mieszkaniowych typowych dla ghańskich wsi. Projekt składa się z trzech jednostek mieszkalnych dla uczniów, budynku biblioteki oraz wydzielonej jednostki dla opiekuna. Wszystkie budynki są skupione wokół dziedzińca z umieszczonym centralnie paleniskiem. Pochyły dach przykryty strzechą, kanał na wodę deszczową, forma oraz kąty nachylenia otworów okiennych i drzwiowych zapewniają odpowiednią wentylację oraz ochronę przed wysokimi temperaturami i deszczem, dzięki czemu założenie sprawdzi się nie tylko w Abetenim, ale również w innych częściach Ghany, zróżnicowanych pod kątem klimatycznym.

Karolina Prawda – z wykształcenia architekt wnętrz oraz inżynier akustyki. Miłośniczka minimalizmu oraz architektury społecznie zaangażowanej. W wolnym czasie uprawia sport oraz zgłębia tajniki języka fińskiego.Olga Losa

Temat dyplomu: Zielono mi – zielone miejsce na Śląsku
Data obrony: listopad 2017
Uczelnia: Politechnika Śląska
Promotor: prof. Jerzy Stiller

„Zielono mi” to projekt koncepcyjny adaptacji i modernizacji budynku szybu „Maria” w Rudzie Śląskiej na zielarnię. Ideą projektu jest stworzenie miejsca, w którym będzie panowała atmosfera „wiecznej wiosny”. Mieszkańcy dużych aglomeracji często są przytłoczeni pracą i miejskim krajobrazem, a najlepszym sposobem na oderwanie sie od codzienności jest wyjazd za miasto, zmiana otoczenia. „Zielono mi” umożliwia tą zmianę bez opuszczania miejsca zamieszkania, ponieważ zakłada lokalizację budynku – ogrodu w centrum Górnego Śląska. Korzystny wpływ zieleni na ludzkie samopoczucie zostało już udowodnione niejeden raz, dlatego też ważny jest terapeutyczny aspekt miejsca, w którym natura i zieleń będzie dostępna bez względu na porę roku.

Olga Losa – absolwentka Politechniki Śląskiej, wyznaje zasadę mniej znaczy więcej. Współtworzy studio fluxdesign, w którym próbuje swoich sił w projektowaniu graficznym. Miłośniczka starych filmów, czerni i dobrej muzyki na żywo.