Dyplomy ASP 2017 – projekt artystyczny

Projekty
Zobacz tagi

Wyrafinowana forma, temat pracy, poruszona problematyka? Jakie elementy skłaniają nas do oceniania prac artystycznych?

Barbara Kosakowska

Temat dyplomu: Nowa Dorosłość
Data obrony: październik 2017
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: Prof. Waldemar Węgrzyn

Praca artystyczna „Nowa Dorosłość” jest rezultatem rozważań na temat budowania wewnętrznej stabilności, w kontekście przemian zglobalizowanego świata. Zrealizowana instalacja stała się odpowiedzią na ten problem. Składa się ona z pięciu podwieszonych pod sufitem białych kubików – mini-pustelni. Ich wnętrza pozwalają na odcięcie się od zgiełku i wielowątkowości otaczającego nas świata. Wewnątrz bloków możemy poddać się intymnej kontemplacji i podjąć próbę budowania na nowo poczucia stabilności. Sprzyjać temu mają umieszczone we wnętrzach instalacje.

Barbara Kosakowska – Działa głównie na polu fotografii i instalacji artystycznej. Pracę twórczą poprzedza pogłębioną analizą podjętego uprzednio problemu. Rejestruje obrazy, zjawiska, odtwarza wspomnienia – będące impulsem do prywatnej refleksji.Paweł Krzywdziak

Temat dyplomu: Luminacja
Data obrony: maj 2017
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Promotor: prof. Krzysztof Tomalski

Praca dyplomowa zrealizowana w Pracowni Miedziorytu. Część artystyczna obejmuje cykl 15 wielkoformatowych grafik (198 × 69 cm), wydrukowanych z 27 matryc cynkowych i aluminiowych, wykonanych za pomocą klasycznych i eksperymentalnych technik wklęsłodrukowych. Część teoretyczna, zatytuowana „Śledztwo w sprawie grafiki”, to analiza środków wyrazu, stosowanych przez klasyków techniki miedziorytu, w kontekście współczesnego warsztatu graficznego.

Paweł Krzywdziak – urodzony w 1989 roku w Katowicach. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, obecnie uczestnik studiów doktoranckich. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym.
Sabina Magola

Temat dyplomu: Edycja mózgu – projekt kampanii społecznej
Data obrony: czerwiec 2016
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Promotor: ad. Łukasz Paluch

Kampania społeczna „Edycja mózgu” powstała w celu uświadomienia rosnącego zagrożenia uzależnieniem od internetu. Nadmierne korzystanie z technologii i internetu może powodować uzależnienie neurologiczne i psychiczne. Pod wpływem technologii cyfrowych nasze mózgi ulegają głębokiej przemianie. Ulegają edycji w technologicznym świecie. Internet działa na ludzi tak intensywnie, jak żadne narzędzie wcześniej. Uzależnienie od internetu staje się problemem cywilizacyjnym.

Sabina Magola – Uwielbia projektować książki i pracę z tekstem. W wolnym czasie zajmuje się szyciem i szydełkowaniem.
Flávia Rodrigues Piątkiewicz

Temat dyplomu: Dotyk międzynarodowy
Data obrony: wrzesień 2017
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Promotor: Prof. Krzysztof Olszewski

„Dotyk międzynarodowy” to projekcja interaktywna łącząca kolaż i film. Praca dotyczy ludzkiej kondycji i aktualnych problemów świata. Wykorzystuję fotografię, nagrania wideo i narzędzie interaktywne. Interaktywność jest narzędziem, które pozwala na stworzenie specjalnego „miejsca”. Widz może w jakiś sposób wejść do kolażu i uczestniczyć w nim. Tak samo jak autorka podczas tworzenia pracy – widz może zastanowić się nad światem w którym żyje, a przede wszystkim nad sobą. Praca jest próbą zbliżenia się do otaczających nas problemów i refleksji nad nimi. Jest to rzeczywistość, o której wiemy, że istnieje, ale nie uczestniczymy w niej bezpośrednio, nie odczuwamy jej na własnej skórze.

Flávia Rodrigues Piątkiewicz – urodzona w Lizbonie, od 2010 roku mieszka i studiuje w Polsce. Na swoim koncie ma kilkanaście wystaw zbiorowych oraz wyróżnienie Rektora ASP za wybitne osiągnięcia. Stara się tworzyć prace, w których każdy może znaleźć punkt zainteresowania, a przede wszystkim takie, w których odnajduje samą siebie.
Karolina Kardas

Temat dyplomu: Architeskóra
Data obrony: czerwiec 2016
Uczelnia: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Promotor: prof. Maciej Świeszewski

Architeskóra – ciało traktuję w kategoriach filozoficznych: skórę jako fasadę, a ciało jako dom i miejsce. Na powierzchni skóry odbywa się dyskusja autorki z kartezjańskim dualizmem między ciałem i psychiką. Geometryczny podział w pracach wprowadza ład w amorficzność ciała.

Karolina Kardas – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku, a obecnie doktorantka Akademi Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Rezydentka Kolonii Artystów w Gdańsku, laureatka konkursów, stypendystka. Autorka kuratorskiego projektu „Przestrzeń Intymna” z 2017 roku (Sopot-Kraków) Uczestniczyła w wystawach w Polsce i za granicą.