Regulamin głosowania

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2019.

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w głosowaniu na najlepszy dyplom zestawienia artystyczno-projektowego – „Dyplomy FNC 2018” zwanego dalej „Zestawieniem”.
 2. Organizatorem studio FNC Marta Drożdżowska, ul. Bałuckiego 7, 30-318 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. W głosowaniu może wziąć udział każdy z internautów.
 4. Celem głosowania jest wyróżnienie 10 najlepszych prac dyplomowych.
 5. Wybrane w trakcie głosowania projekty dyplomowe zostaną zaprezentowane na stronie www.dyplomy.fontnieczcionka.pl na specjalnej podstronie.
 6. Organizator przewiduje również wydruk prac oraz możliwość późniejszej prezentacji wybranych prac na wystawie stacjonarnej.
 7. Jedna osoba może oddać wyłącznie jeden głos na konkretną pracę (jeden e-mail = jeden głos).
 8. Jedna osoba może oddać głos na wiele prac z zachowaniem zasady z pkt. 7.
 9. Jeżeli zajdzie domniemanie, że głosy zdobywane były w sposób nieuczciwy (masowe tworzenie e-maili, korzystanie z e-maili tymczasowych) – głosy mogą zostać cofnięte a praca zdyskwalifikowana z głosowania internetowego.
 10. Oddanie głosu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych głosującego (adres e-mail) w celach związanych z głosowaniem.
 11. Przystąpienie do głosowania oznacza akceptację regulaminu.
 12. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz możliwości odwołania głosowania.
 13. Organizator nie przewiduje żadnych nagród dla uczestników głosowania.
 14. Organizator może zadecydować o skróceniu lub przedłużeniu okresu głosowania, nie podając przyczyny.

Głosowanie na wybraną pracę:

 1. Aby zagłosować na wybrany dyplom, należy odwiedzić stronę www.dyplomy.fontnieczcionka.pl, wybrać dylom i w oknie „Zagłosuj na najlepszy dyplom” wpisać swój adres e-mail oraz wyrazić wszystkie wymagane zgody.
 2. Następnie na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający, który należy kliknąć, aby potwierdzić swój głos.
 3. Głosowanie na prace możliwe jest tylko i wyłącznie od 10 do 28 lutego 2019 do godziny 23:59.
 4. W wypadku problemów z oddaniem głosu należy skontaktować się bezpośrednio z organizatorem pod adresem kontakt@fontnieczcionka.pl