Dyplomy ASP 2016 – typografia

Projekty
autor projektu:  wielu autorów
Zobacz autorów
Zobacz tagi

Niesamowicie cieszy nas fakt, że z roku na rok otrzymujemy coraz więcej FONT-ów. Zapewne jest to związane ze zmianami w świadomości podczas tworzenia brandingu firm, jak również z coraz lepszym programam nauczania na uczelniach artystyczno-projektowych.

Piotr Sołoducha

Temat dyplomu: Projekt rodziny krojów pisma – Wagant
Data obrony: czerwiec 2016
Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz prof. zw. UAP

Krój Wagant wziął się z zamiłowania do rowerów, przyjął swoją nazwę z modelu marki Romet. W skład rodziny wchodzą odmiany antykwa i kursywa. Rodzina zawiera 10 odmian kroju: Wagant Light, Wagant Regular, Wagant Medium, Wagant Bold, Wagant Black, Wagant Italic Light, Wagant Italic Regular, Wagant Italic Medium, Wagant Italic Bold, Wagant Italic Black. Wagant to krój groteskowy, jednoelementowy o małym kontraście, zawiera wszystkie znaki środkowo-wschodniej, zachodniej oraz północnej Europy. Posiada proste ligatury cyfry tabelaryczne i cyfry nautyczne. Służy do składu długich oraz krótkich tekstów, alfabetem łacińskim.

Piotr Sołoducha – Obecnie zajmuje się projektowaniem fontów, grafik do aplikacji oraz gier mobilnych. Jego zamiłowaniem jest sztuka nowoczesna, grafika i net.art.
Ludwika Hawryszuk

Temat dyplomu: Projekt rodziny krojów Fontomir
Data obrony: czerwiec 2016
Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Kochnowicz prof. zw. UAP

Punktem wyjścia do projektu, było autorskie pismo odręczne wykonywane za pomocą szeroko ściętej stalówki, dlatego ten krój ma charakter narzędziowy. Idea jaka przyświecała Fontomirowi to realizacja kroju dziełowego, który nadawałby się tekstów, w których można stosować liczne wyróżnienia, jak dramaty, poezja czy leksykony. W tym celu są oddzielnie zaprojektowana odmiana pochyła antykwy oraz italika. Ponadto 8 różnych grubości jest w stanie dodatkowo zwiększyć ekspresję składanego tekstu, zaś odmiany boldowe pełnią bardziej akcydensową funkcję.

Ludwika Hawryszuk – W dziedzinie grafiki zajmuje się głównie ilustracją, typografią oraz projektowaniem wydawnictw.
Anna Jęchorek

Temat dyplomu: emocjonalna typografia
Data obrony: czerwiec 2016
Uczelnia: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Promotor: dr Wojciech Janicki

Projekt emocjonalna typografia narodził się z obserwacji zmian jakie zachodzą we współczesnym społeczeństwie. Nie trudno zauważyć, że w dzisiejszych czasach komunikacja międzyludzka odbywa się coraz częściej nie poprzez kontakt werbalny, ale przez wiadomości tekstowe. Oprogramowania służące do wysyłania e-maili czy SMS’ów zazwyczaj oferują użytkownikowi jeden krój pisma. W konsekwencji każda wiadomość wygląda tak samo. Projekt emocjonalna typografia stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy poprzez zastosowanie różnych odmian fontu można wyrazić ludzkie emocje. W skład dyplomu wchodzi: książka, która prezentuje przeprowadzone na 11 osobach badanie, font Mood wraz z jego 4 wariantami emocjonalnymi: radością, smutkiem, pośpiechem i złością, internetowy edytor tekstu oraz seria typograficznych plakatów.

Anna Jęchorek – Jest współzałożycielką stowarzyszania Kolektyw 1a. Specjalizuje się w designie spekulatywnym, systemach identyfikacji wizualnej oraz plakacie.
Dyplomy ASP 2016 – zobacz całe zestawienie.