Przejdź do treści
Zdjęcie główne artykułu
Design thinking jest sposobem praktycznego projektowania opartego na czynnościach poznawczych. Osoba projektująca ma obowiązek zwrócić uwagę na wszystkie aspekty danego projektu, nie pomijając nawet najmniejszych elementów – analityczny tryb myślenia jest tutaj bardzo istotny, a nastawienie na rozwiązanie problemów – kluczowe.

Design thinking zmusza nas do wyznaczenia odpowiednich celów projektowych oraz ich skrupulatnego rozwiązania. Definiowanie problemów projektowych jest punktem wyjścia do całej analizy. Projektowanie musi być traktowane jako źródło innowacji, a nie wykorzystywanie już gotowych rozwiązań. Design thinking stoi w opozycji do projektowania czegokolwiek, najważniejsze jest rozwiązywanie faktycznych problemów. To nienaukowe podejście każe nam zidentyfikować i przeanalizować znane i ukryte problemy projektowe w celu odkrycia innowacji i alternatywnych ścieżek rozwoju projektu, które prowadzą do rozwiązania problemu projektowego. Warto wspomnieć, że podczas poszukiwania rozwiązań design thinker oscyluje między myśleniem dywergencyjnym a konwergencyjnym, w celu raz poszerzenia spektrum rozwiązań, a później z zamiarem eliminacji rozwiązań nietrafionych.

7 faz design thinking:

 

  • Określ/sprecyzuj (define – brief) – problem projektowy jak i grupa docelowa produktu czy też usługi musi być określona, aby zespół projektowy, czy też projektant, wiedział dokładnie, w jakim kierunku zmierzać. Jasno sprecyzowane założenia projektu ułatwią pracę i pozwolą podejść do rozwinięcia problemu. W tym stadium powinniśmy określić – co jest niezbędne w projekcie, aby odnieść sukces.
  • Rozpoznaj (reseach – background) – to przegląd wszystkich dostępnych informacji dotyczących projektu, poczynając od historii problemu projektowego, poprzez badania użytkowników końcowych, jak również badanie opinii publicznej. Podczas rozpoznania musimy zdefiniować i zidentyfikować wszystkie przeszkody, które mogą się pojawić.
  • Wyobraź sobie/stwórz pojęcia (ideate – solutions) – Jest to etap, w którym wyobrażamy sobie motywacje i potrzebę końcowego odbiorcy produktu czy też usługi. Wyobrażenie sobie motywów i potrzeb konsumentów jest trudnym zadaniem, dlatego warto korzystać z pracy zespołowej.
  • Prototypowanie (prototype – resolve) – Tworzenie prototypów, jest niezwykle ważnym etapem, ponieważ w tym stadium tworzymy różne scenariusze produktu czy usługi. Na przykład podczas tworzenia strony internetowej najlepszym sposobem jest duża kartka i zestaw flamastrów. Nie należy skupiać się nad ładną graficzną formą diagramów czy też szkiców projektowych, ponieważ najważniejsza jest na początku dobra koncepcja.
  • Wybierz (select – rationale) – Przy wyborze szukamy podstawy logicznej do wyboru najlepszego rozwiązania według celu projektowego, zdefiniowanego na początku w brefie. Na tym etapie odrzucamy nieudane prototypy i wybieramy obiektywnie najlepsze rozwiązanie.
  • Wdróż w życie/zaimplementuj (implement – delivery)W końcu przychodzi jeden z najbardziej oczekiwanych momentów całego projektu – wdrożenie. Po wybraniu najlepszego rozwiązania, klient otrzymuje najbardziej zaawansowany i wydatnyw pełni funkcjonalny projekt. Jednak samo wdrożenie jest bardzo pracochłonne, więc tego etapu nie można traktować jako punktu odpoczynku w projekcie.
  • Ucz się/wyciągaj wnioski (learn – feedback) – Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy monitorować to, co dzieje się z projektem po wdrożeniu, aby później móc na nowo go ulepszyć, przechodząc cały proces jeszcze raz.